معنی و ترجمه کلمه اثر سطحى به انگلیسی اثر سطحى یعنی چه

اثر سطحى

skin effect

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها