معنی و ترجمه کلمه اثر شست به انگلیسی اثر شست یعنی چه

اثر شست

thumbprint

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها