معنی و ترجمه کلمه اثر فرعى به انگلیسی اثر فرعى یعنی چه

اثر فرعى

side effect

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها