معنی و ترجمه کلمه اثر متقابل به انگلیسی اثر متقابل یعنی چه

اثر متقابل

interaction
interplay

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها