معنی و ترجمه کلمه اثر هنرى به انگلیسی اثر هنرى یعنی چه

اثر هنرى

vertu
virtu
work of art

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها