معنی و ترجمه کلمه اثر پا باقى گذاردن به انگلیسی اثر پا باقى گذاردن یعنی چه

اثر پا باقى گذاردن

trail


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها