معنی و ترجمه کلمه اثر گناه به انگلیسی اثر گناه یعنی چه

اثر گناه

scar

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها