معنی و ترجمه کلمه اثنوى به انگلیسی اثنوى یعنی چه

اثنوى

dyad

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها