معنی و ترجمه کلمه اجاره دادن زمین مزروعى به انگلیسی اجاره دادن زمین مزروعى یعنی چه

اجاره دادن زمین مزروعى

farm out

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها