معنی و ترجمه کلمه اجاره دارى مشترک و مشاعى به انگلیسی اجاره دارى مشترک و مشاعى یعنی چه

اجاره دارى مشترک و مشاعى

jointure

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها