معنی و ترجمه کلمه اجاره فرعى دادن به انگلیسی اجاره فرعى دادن یعنی چه

اجاره فرعى دادن

sublease
sublet

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها