معنی و ترجمه کلمه اجاره نشینى به انگلیسی اجاره نشینى یعنی چه

اجاره نشینى

tenantry

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها