معنی و ترجمه کلمه اجاره کردن به انگلیسی اجاره کردن یعنی چه

اجاره کردن

fee
lease
rent
tenant

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها