معنی و ترجمه کلمه اجاره به انگلیسی اجاره یعنی چه

اجاره

hire
lease
locatio
rent
tenruial

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها