معنی و ترجمه کلمه اجازه دهید با هم آشنا شویم ! به انگلیسی اجازه دهید با هم آشنا شویم ! یعنی چه

اجازه دهید با هم آشنا شویم !

Let´s introduce ourselves !

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها