معنی و ترجمه کلمه اجازه رفتن دادن به انگلیسی اجازه رفتن دادن یعنی چه

اجازه رفتن دادن

licence
license

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها