معنی و ترجمه کلمه اجازه عبور دادن به انگلیسی اجازه عبور دادن یعنی چه

اجازه عبور دادن

frank

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها