معنی و ترجمه کلمه اجازه نامه جا و خوراک صادر کردن به انگلیسی اجازه نامه جا و خوراک صادر کردن یعنی چه

اجازه نامه جا و خوراک صادر کردن

billet

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها