معنی و ترجمه کلمه اجازه ى ورود به انگلیسی اجازه ى ورود یعنی چه

اجازه ى ورود

admission
entree

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها