معنی و ترجمه کلمه اجاق به انگلیسی اجاق یعنی چه

اجاق

fireplace
hearth
kiln
oven

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها