معنی و ترجمه کلمه اجبارى به انگلیسی اجبارى یعنی چه

اجبارى

binding
coercive
compulsive
compulsory
de rigueur
forced
forcible
mandatory
obliging
strained

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها