معنی و ترجمه کلمه اجبار شخص بقبول عقیده تازه اى به انگلیسی اجبار شخص بقبول عقیده تازه اى یعنی چه

اجبار شخص بقبول عقیده تازه اى

brainwash

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها