معنی و ترجمه کلمه اجتماعى کردن به انگلیسی اجتماعى کردن یعنی چه

اجتماعى کردن

socialization
socialize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها