معنی و ترجمه کلمه اجتماعى کننده به انگلیسی اجتماعى کننده یعنی چه

اجتماعى کننده

socializer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها