معنی و ترجمه کلمه اجتماع اشخاص هم پیمان براى انجام کارى به انگلیسی اجتماع اشخاص هم پیمان براى انجام کارى یعنی چه

اجتماع اشخاص هم پیمان براى انجام کارى

covenantor

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها