معنی و ترجمه کلمه اجتماع افراد یک تیم به انگلیسی اجتماع افراد یک تیم یعنی چه

اجتماع افراد یک تیم

huddle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها