معنی و ترجمه کلمه اجتماع محلى به انگلیسی اجتماع محلى یعنی چه

اجتماع محلى

grass roots

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها