معنی و ترجمه کلمه اجتماع کردن به انگلیسی اجتماع کردن یعنی چه

اجتماع کردن

congregate
flocculate
forgather

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها