معنی و ترجمه کلمه اجتناب ناپذیر به انگلیسی اجتناب ناپذیر یعنی چه

اجتناب ناپذیر

unavoidable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها