معنی و ترجمه کلمه اجتناب نا پذیر به انگلیسی اجتناب نا پذیر یعنی چه

اجتناب نا پذیر

inevitable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها