معنی و ترجمه کلمه اجتناب پذیر به انگلیسی اجتناب پذیر یعنی چه

اجتناب پذیر

avoidable
evitable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها