معنی و ترجمه کلمه اجحیا کردن به انگلیسی اجحیا کردن یعنی چه

اجحیا کردن

resuscitate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها