معنی و ترجمه کلمه اجداد به انگلیسی اجداد یعنی چه

اجداد

ancestor
forbear
forebear
lineage
phylon
phylum
predecessor
primogenitor
progenitor
stipes

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها