معنی و ترجمه کلمه اجراء نشدنى به انگلیسی اجراء نشدنى یعنی چه

اجراء نشدنى

impracticable
infeasible

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها