معنی و ترجمه کلمه اجرام ستاره مانند به انگلیسی اجرام ستاره مانند یعنی چه

اجرام ستاره مانند

planetoid

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها