معنی و ترجمه کلمه اجرام کوچک و بى شمار آسمانى به انگلیسی اجرام کوچک و بى شمار آسمانى یعنی چه

اجرام کوچک و بى شمار آسمانى

planetesimal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها