معنی و ترجمه کلمه اجراى اصول اشتراکى درزندگى به انگلیسی اجراى اصول اشتراکى درزندگى یعنی چه

اجراى اصول اشتراکى درزندگى

collectivism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها