معنی و ترجمه کلمه اجراى حکم اعدام و مجازات شخص مرتد به انگلیسی اجراى حکم اعدام و مجازات شخص مرتد یعنی چه

اجراى حکم اعدام و مجازات شخص مرتد

auto da fe

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها