معنی و ترجمه کلمه اجرا پذیر به انگلیسی اجرا پذیر یعنی چه

اجرا پذیر

executable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها