معنی و ترجمه کلمه اجرت تنگ هم چیدن کالا به انگلیسی اجرت تنگ هم چیدن کالا یعنی چه

اجرت تنگ هم چیدن کالا

stowage

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها