معنی و ترجمه کلمه اجر دادن به انگلیسی اجر دادن یعنی چه

اجر دادن

rewardable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها