معنی و ترجمه کلمه اجزاء متشکله چیزى به انگلیسی اجزاء متشکله چیزى یعنی چه

اجزاء متشکله چیزى

mechanism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها