معنی و ترجمه کلمه اجزاء به انگلیسی اجزاء یعنی چه

اجزاء

component
ingredient

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها