معنی و ترجمه کلمه اجسام سخت به انگلیسی اجسام سخت یعنی چه

اجسام سخت

hard goods

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها