معنی و ترجمه کلمه اجناس مختلف از درجه متوسط به انگلیسی اجناس مختلف از درجه متوسط یعنی چه

اجناس مختلف از درجه متوسط

middling

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها