معنی و ترجمه کلمه احاله ى پرونده به انگلیسی احاله ى پرونده یعنی چه

احاله ى پرونده

evocation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها