معنی و ترجمه کلمه احترام نظامى به انگلیسی احترام نظامى یعنی چه

احترام نظامى

salute

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها