معنی و ترجمه کلمه احترام به انگلیسی احترام یعنی چه

احترام

curtsey
curtsy
deference
greeting
honor
obeisance
regard
respect
respectability
revere
reverence
tribute
venerability
venerableness
veneration

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها