معنی و ترجمه کلمه احتقان به انگلیسی احتقان یعنی چه

احتقان

hyperemia

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها