معنی و ترجمه کلمه احتلام به انگلیسی احتلام یعنی چه

احتلام

autoeroticism
autoerotism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها